Ритон Панагюрище - За нас

„Ритон П” АД – Панагюрище е дъщерно дружество на „Индустриален холдинг Доверие” АД. Правоприемник е на предприятие с дългогодишни традиции в областта на шивашката промишленост, което води началото си от 1939 г. През 1952 г. фабриката се нарича „Тодор Каблешков” и влиза в структурата на стопанско обединение „Рила”. През 1997 г. фирмата е приватизирана и вписана, като „Ритон П” АД.

Основната дейност на фирмата е производство и търговия на мъжки ризи и дамски блузи, като от 1964 г. „Ритон П” АД реализира външнотърговска дейност предимно за страните от Европейския съюз.

През 2005 г. е открито ново дружество „Ритон Класик” ООД – джойнт венчър на „Ритон П” АД и холандската фирма „Емерго Фешън”. Предприятието бе създадено по първите предприсъединителни програми. Чуждестранната инвестиция надхвърли 800 хил. евро, а участието на Ритон-П АД – 1,5 млн. лева. След приключване на 3-годишния срок на проекта, холандския партньор се оттегли и дружеството продължи да функционира като ЕООД, а през 2012 г. активите му се вляха в предприятието-майка – „Ритон-П“.

Наши основни партньори са фирми от: Германия, Франция, Италия, Австрия, Гърция, Дания, САЩ и Великобритания.

Ритон Панагюрище - представяне

       Партньори