Бизнесмен пътува до Германия и оттам си купува българска риза. Тази ситуация отдавна не е фолклор, а факт, чиито следи водят към една от най-добрите ни български фирми за производство

на мъжки ризи и дамски блузи - "Ритон - П" - Панагюрище.

Предприятието, в което се шият по 500 хил. ризи годишно и работи за 14 чуждестранни фирми, отдавна е познато на европейските си партньори от Германия, Италия, Франция, Австрия и Холандия.

"Дори и въпреки кризата успяхме да задържим нашите клиенти благодарение на традициите, трайните контакти и доброто ни име на качествен производител", пояснява изпълнителната директорка Райна Даскалова.

"Ритон - П" вече по 2-3 пъти годишно разработва собствени колекции и от 2009 г. започва да създава своя собствена фирмена търговска мрежа - вече има магазини в Ботевград и Враца, а предстои откриване в Габрово и Велико Търново, като важен фактор е, че ценовата политика на фирмата ще бъде съобразена със стандарта у нас.

"Бенетон" избра Панагюрище след 3 години прекъсване - фабриката, където се трудят 450 души добре обучени специалисти, имаше сериозен проблем с изтеглянето на поръчките на европейските клиенти на изток, но успя да се справи заради добрите си производствени мощности, възможностите за бързи доставки и евтината работна ръка. По този начин, въпреки огромната конкуренция на страните от Изтока, Румъния, Молдова и Украйна, тя успя да си върне един солиден клиент в лицето на "Бенетон", което ще бъде огромно предизвикателство за компанията и ще й помогне да осъществи амбициите си за усъвършенстване на условията на труд и подобряване на квалификацията на персонала.

Препечатка от интервюто на Г-жа Райна Даскалова, дадено пред вестник "Пари" от 08.04.2010 г.