Опредeления

Общи условия - Настоящите общи условия за доставка на продукти от riton-shirts.com на клиентите.

riton-shirts.com – РИТОН-П АД , ЕИК:.822106398; адрес на управление: Панагюрище,ул. "Кръстьо Гешанов" № 30; Изпълнителен директор: инж. Райна Даскалова.

Електронен магазин riton-shirts.com – eлектронен магазин за продажба на мъжки ризи и дамски блузи. Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез онлайн поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички добри общоприети търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин на Ритон - П. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им предсатвители или надлежно упълномощени лица.

Продукти – всички стоки, публикувани в електронния магазин на Ритон-П.

Процедура за поръчка

След натискане на бутона „Купи“ се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите общи условия.

След извършване на поръчката клиентът получава потвърждение по електронната поща с всички данни за поръчката, в т.ч. цена на доставка.

За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди нашите клиенти, поръчките се считат за приети от Ритон-П АД след изпращането на потвърждение по електронна поща от riton-shirts.com до клиента.

Цени на продуктите

Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС. Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.

Начини на плащане

Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати продукта, а от друга страна представлява волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин Ритон-П АД, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Документ за плащане

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и документ с описание на продукта в пакета. Във всички случаи клиентът може да посочи изрично и да получи фактура, като трябва да предостави необходимите данни за издаването й.

Доставка

Доставката на поръчания продукт се извършва с „Еконт Експрес” на посочения от клиента адрес. Цената на доставката е съгласно тарифата обявена от куриера, информация за която е общо достъпна от електронния магазин, с цел информираност на клиента. Стойността на доставката не е включена в обявената цена на поръчания продукт. При желание от страна на клиента доставката да бъде извършена с друг куриер е необходимо изрично съгласие на riton-shirts.com, за целта клиентът трябва да се свърже с Ритон-П АД чрез обявените в сайта данни за контакт.

Връщане на продукти и рекламации

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

 • Продуктът очевидно не съответства на заявения за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед;
 • Продуктът е бил повреден при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
 • Цената не съответства на дължимата цена, в т.ч цена на доставка, потвърдена предварително по електронна поща от riton-shirts.com.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на продукта. Ако клиентът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми Ритон-П АД и да върне стоката и придружаващите я документи за своя сметка в пълна окомплектовка: оригинална опаковка, оригиналните етикети, без индикации, че продукта е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.) В този случай Ритон-П АД възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

 • Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
 • Размерът, който е закупен, не отговаря на посочения в описанието му;
 • Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт, което не се отнася до нюанси в цвета.

В случай, че бъде установен някой от посочените проблеми, клиентът трябва да се свържете с Ритон-П АД не по късно от 3 дни след получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова, при одобрена рекламация, са за сметка на Ритон-П АД.

Връщане на продукта е възможно единствено и само ако стоката е в пълна окомплектовка: оригинална опаковка, оригиналните етикети, без индикации, че продукта е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.) При рекламация връщането на продукта трябва да бъде придружено с получените за него документи. След констатиране на проблема относно рекламацията Ритон-П АД се задължава да го отстрани и върне продукта на клиента или при невъзможност да възстанови платената сума.

Рекламация за закупен продукт се приема след приемане на пратката от Ритон-П АД, след като е потвърдена нейната цялост и окомплектовка, след оглед и потвърждение от комисия за установяване на проблема предизвикал рекламацията. Възстановяването на сумата или продукта става в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от Ритон-П АД и след уточняване на начина, по-който ще бъде извършено възстановяването.

Несъответствие на цветовете

riton-shirts.com се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които клиентът вижда на своя монитор, зависят от множество фактори, Ритон-П АД не може да гарантира, че мониторът на клиента ще покаже истинските цветове. Различните нюанси на цветовете не се считат за неточно изпълнение на доставката и не са основание за нейната рекламация или връщане.

Отказ на доставката

Ритон-П АД има право да откаже доставката на поръчания продукт в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия. Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати. В този случай Ритон-П АД не носи отговорност за неизпълнение на доставката. riton-shirts.com има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 1. информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
 2. действията на клиента могат да навредят Ритон-П АД .

Лични данни

Ритон-П АД се задължава да положи надлежната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за продукти, предоставяни от riton-shirts.com.

При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от riton-shirts.com данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Ритон-П АД не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

РитонІ АД има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да прави запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои продукти. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие. С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на riton-shirts.com да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа до riton-shirts.com . Събраните данни могат да бъдат използвани от Ритон-П АД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

Въпреки написаното по-горе, riton-shirts.com няма да изпраща непоискани търговски съобщения на клиентите си повече от веднъж годишно, освен ако те не са заявили,че желаят да получават такива.

Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

Подаване на оплаквания

Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на riton-shirts.com не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, телефонен номер за връзка, както и описание на нарушените условия.

Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е: Панагюрище, ул. "Кръстьо Гешанов" № 30; Изпълнителен директор: инж. Райна Даскалова.

Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срокът за подаване на оплакване е до 3 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.

Ритон-П АД ще разгледа надлежно изпратените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.

Приложимо право

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство. Всички спорове, свързани с продуктите, предоставяни от riton-shirts.com, се разрешават от компетентния български съд.

Комуникация с клиента

С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие Ритон-П АД да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по поща или на електронен адрес. С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин на Ритон-П АД, клиентът дава изричното си съгласие riton-shirts.com да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.

Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава riton-shirts.com да осъществи контакт с клиента.

Информация и съгласие

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса на доставчика riton-shirts.com;
 2. всички характеристики на продуктите, предоставяни от riton-shirts.com;
 3. цената на продуктите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
 4. стойността на транспортните разходи;
 5. начина на плащане и другите условия на доставка;
 6. правото му да се откаже от поръчката, както и условията, при които продуктите могат да бъде върнати;
 7. периода, за който цената на продуктите е в сила;
 8. условията за употреба на продуктите;

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите ако са договорени такива.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в сайта на Ритон - П АД и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

Частична недействителност

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

Непреодолима сила

Ритон-П АД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила. При наличие на непреодолима сила riton-shirts.com следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

Изменение на Общите условия

Ритон-П АД не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиента.

riton-shirts.com си запазва правото да променя Общите условия на интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.

Ритон-П АД не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от riton-shirts.com .