Производство на мъжки и дамски ризи

  • CAD-CAM система „Assyst Bullmer”.
  • Роботизираното кроене е част от системата „Assyst Bullmer”.
  • Шевно оборудване е на фирма „Juki” – Япония.
  • Бродировъчни автомати „ZSK”.
  • Подлепващи преси „Kannegiesser”.
  • Паровъздушни манекени „Trevil” и „Fate”.
  • Сгъване на ризи със специални маси „Ewatex” или „Kannegiesser”.