Производство на мъжки и дамски ризи

  • Дневно производство – около 2400 – 2700 броя
  • Месечен капацитет – 52 000 до 55 000 броя
  • Партидност / количество от модел / - 400 до 1 200 броя
  • Срокове за доставка – 4-5 седмици след окомплектовка на материалите.