Ритон Панагюрище - История

 • 1939 г. – Министерството на войната създава малка работилница за производство на дрехи и обувки за войската.
 • 1952 г. – Дружеството преминава в стопанско обединение за мода и текстил „Рила”
 • 1960 г. – Изработват се първите изделия за пазарите на СССР
 • 1964 г. – Дружеството е оборудвано с японски шевни машини „JUKI” и се изработват първите изделия за Западна Европа
 • 1978 г. – Дружеството разполага с нова производствена сграда и е внедрена нова технология за производство на мъжки ризи със съдействието на фирма „Линкрон“ - Германия
 • 1986 г. – Произведена е 10 000 000-та риза за фирма „Линкрон”
 • 1990 г. – Предприятието е преименувано на „Ритон П”
 • 1997 г. – Предприятието е приватизирано от приватизационни фондове „Доверие” и „България”
 • 1999 г. – Мажоритарен собственик на капитала е „Доверие–обединен холдинг” АД
 • 2005 г. – „Ритон П” АД и Холандската фирма „Емерго Фешън” създават ново смесено предприятие „Ритон Класик” ООД
 • 2009 г. – „Ритон П” отбеляза 70-годишен юбилей
 • 2014 г. – „Ритон П” отбеляза 75-годишен юбилей